• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Từ ngày 02/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm. Theo đó thủ tục công bố chất lượng sản phẩm được đơn giản hóa, bỏ các thủ tục rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, giúp tiết kiệm  thời gian, chi phí. Tuy nhiên, dù đơn giản hóa thủ tục nhưng doanh nghiệp khi muốn đưa sản phẩm ra thị trường vẫn phải thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm và phải chịu trách nhiệm với các nội dung mà mình đã tự công bố. Để quý khách hàng năm rõ hơn quy định của pháp luật về thủ tục này, LUẬT AN THINH xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn về thủ tục tự công bố sản phẩm phụ gia thực phẩm, quý khách hàng tham khảo và liên hệ lại LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ vướng mắc nào.

I. CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC TỰ CÔNG BỐ

(1) Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn.

(2) Phụ gia thực phẩm.

(3) Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

(4) Dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

II. CÁC SẢN PHẨM KHÔNG CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

III. CÁC SẢN PHẨM BẮT BUỘC PHẢI ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Khác với các sản phẩm tại mục I doanh nghiệp được tự công bố, các sản phẩm sau đây khi sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký công bố sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

(1) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (thường được gọi là thực phẩm chức năng).

(2) Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

(3) Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

IV. HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(1) Bản tự công bố sản phẩm.

(2) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

(3) Mẫu nhãn sản phẩm.

V. TRÌNH TỰ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

(1) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

(2) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

(3) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

VI. CÁC LƯU Ý KHI TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

VII. DỊCH VỤ TẠI LUẬT AN THỊNH

Tư vấn  toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến việc công bố sản phẩm thực phẩm tại – Việt Nam. Đặc biệt là các quy định về ghi nhãn sản phẩm, quảng cáo, lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Soạn một bộ hồ sơ theo quy định.

Thay mặt khách hàng tìm kiếm trung tâm kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn và kiểm nghiệm sản phẩm.

 Đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho quý khách hàng lưu.

⇒ Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khi có kiểm tra liên ngành.

VIII. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12.
  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật an toàn thực phẩm.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn