• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả là việc làm vô cùng cần thiết khi cá nhân hoặc tổ chức sáng tạo ra một sản phẩm nghệ thuật hoặc trí tuệ như: sách, tranh, ảnh, kịch bản phim, phần mềm máy tính…

Để tránh tình trạng tranh chấp xảy ra quý khách hàng nên đăng ky sớm nhất tác phẩm của mình tại Cục Bản quyền tác giả. LUẬT AN THỊNH xin tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả như sau:

 

I. CÁC HÌNH THỨC CỦA TÁC PHẨM ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

(1) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

(2) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

(3) Tác phẩm báo chí;

(4) Tác phẩm âm nhạc;

(5) Tác phẩm nhiếp ảnh;

(6) Tác phẩm kiến trúc;

(7) Bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

(8) Tác phẩm tạo hình;

(9) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

(10) Tác phẩm điện ảnh;

(11) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa;

(12) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính.

II. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Cục Bản quyền tác giả – Bộ văn hóa thể thao và du lịch.

III. BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ THỰC HIỆN THỦ TỤC

(1) lờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

(2) Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn được ủy quyền;

(3) Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của bên sở hữu;( Nếu công ty là chủ sở hữu)

(4) Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

(5) Giấy cam đoan của tác giả đối với kịch bản chương trình truyền hình;(Nếu là cá nhân)

(6) Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu /Quyết định giao việc / Hợp đồng thuê giữa bên sở hữu và tác giả chương trình truyền hình; ( Nếu công ty là chủ sở hữu)

(7) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều;

(8) Văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu có đồng tác giả;

(9) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện thủ tục: 15 ngày làm việc.

IV. CÔNG VIỆC LUẬT AN THỊNH THỰC HIỆN

⇒ Tư vấn tổng thể cho quý khách hàng về đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan;

⇒ Soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để nộp lên cơ quan nhà nước có thầm quyền đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan;

⇒ Thay mặt khách hàng giải trình, bổ sung tài liệu hoặc khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền tác giả (nếu có);

⇒ Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;

Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi đăng ký thành công như: Soạn thư cảnh báo hoặc khiếu kiện các bên nếu có sự vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

V. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định 100/CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Nghị định 85/CP ngày 20/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; 
 • Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin về việc ban hành các  mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tạihttp://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn