• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Tác giả để sản xuất ra một trò chơi điện tử sẽ tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và trí tuệ. Khi nền công nghệ càng phát triển, việc vi phạm bản quyền trò chơi điện tử diễn ra ngày càng phổ biến. Điều này dẫn đến thiệt hại lớn cho các công ty, nhà đầu tư trò chơi điện tử. Do đó, để tránh các tác phẩm mình sáng tạo ra không bị xâm phạm thì các tác giả của trò chơi điện tử cần tiến hành đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả. Dưới đây LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ tới quý khách những thông tin hữu ích liên quan đến đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho trò chơi điện tử (game), quý khách hàng tham khảo và liên hệ lại LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ thắc mắc nào.

 

TRÒ CHƠI GAME ĐƯỢC BẢO HỘ DƯỚI DẠNG TÁC PHẨM NÀO?

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định “chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể”. Các trò chơi game do đáp ứng đủ các yếu tố trên vì thế cũng sẽ được bảo hộ dưới loại hình là chương trình máy tính

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYÊN TÁC GIẢ CHO TRÒ CHƠI GAME

 1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả
 2. Hướng dẫn sử dụng trò chơi game
 3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
 4. Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Các tài liệu quy định phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN: Cục bản quyền tác giả

THỜI HẠN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ.

Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa dổi bổ sung 2009, 2019
 • Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2022
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổfi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn