• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Tác phẩm nhiếp ảnh là tác phẩm thể hiện hình ảnh thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hay có thể được tạo ra bằng các phương pháp hóa học, điện tử hoặc phương pháp kỹ thuật khác. Đó là một tài sản trí tuệ bằng sự sáng tạo, trí tuệ, kinh nghiệm do con người tạo ra. Trong bài viết này, LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ tới quý khách hàng những thông tin cần thiết trong việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm nhiếp ảnh, quý khách hàng tham khảo và liên hệ lại LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ vướng mắc nào.

 

VÌ SAO TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH LẠI ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Do đó, với tác phẩm nhiếp ảnh, quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm hình ảnh được tái hiện dưới dạng vật chất nhất định để từ đó có thể nhận biết, sao chép hoặc truyền đạt.

Theo điểm h khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 quy định rõ tác phẩm nhiếp ảnh là loại tác phẩm được đăng ký bảo hộ quyền tác giả

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

 • Bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên
 • Đối với tác phẩm chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình.

HỒ SƠ GỒM CÓ:

(1) Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm nhiếp ảnh

(2) Hai bản sao tác phẩm nhiếp ảnh đăng ký quyền tác giả.

(3) Giấy ủy quyền đăng ký, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền đăng ký;

(4) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

(5) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

(6) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung của tác phẩm nhiếp ảnh đó.

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN: Cục bản quyền tác giả

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa dổi bổ sung 2009, 2019
 • Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2022
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn