• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận hai hình thức bảo hộ với tác giả đó là bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả. Trên thực tế, nhiều người sẽ bị nhầm lẫn giữa các khái niệm này. Vậy, quyền liên quan đến tác giả được pháp luật Sở hữu trí tuệ quy định như thế nào; những chủ thể, đặc điểm, đối tượng của quyền liên quan đến tác giả sẽ được quy định ra sao? Trong bài viết này, LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ tới Qúy khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến quyền liên quan, quý khách hàng tham khảo và liên hệ lại LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ thắc mắc nào.

KHÁI NIỆM VỀ QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN TÁC GIẢ

Căn cứ pháp lý theo Khoản 3 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2019 quy định: “Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa”.

ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYỀN LIÊN QUAN

Thứ nhất: Hoạt động của chủ thể quyền liên quan chủ yếu là hành vi sử dụng tác phẩm, thể hiện dưới ba dạng cơ bản sau:

+ Biểu diễn tác phẩm;

+ Sản xuất bản ghi âm, ghi hình;

+ Phát sóng tác phẩm

Thứ hai: Đối tượng của quyền liên quan được bảo hộ khi có tính nguyên gốc

Thứ ba: Quyền liên quan được bảo hộ trên cơ sở không gây phương hại đến quyền tác giả.

CHỦ THỂ CỦA QUYỀN LIÊN QUAN

Người biểu diễn (Điều 29 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019).

Người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn của họ.

Người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư sẽ có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn

Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình (Điều 30 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019).

Nhà sản xuất đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền tài sản đối với bản ghi âm, ghi hình do họ tạo ra.

Tổ chức phát sóng: ( Điều 31 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 ).

Tổ chức phát sóng có quyền tài sản đối với chương trình phát sóng và tín hiệu vệ tinh do họ tạo ra.

GIỚI HẠN CỦA QUYỀN LIÊN QUAN

Sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 32 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019)

+ Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân;

+ Tự sao chép một bản nhằm mục đích giảng dạy, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được công bố để giảng dạy;

+ Trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tin;

+ Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng.

Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút thù lao (Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 ).

+ Sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

+ Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã được công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại.

Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019.
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn