• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và có thời hạn bảo hộ lâu dài. Trong quá trình sử dụng, có những thông tin mà tác giả cần thay đổi. Trong trường hợp đó, tác giả có thể nộp hồ sơ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Trong bài viết này, LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ tới quý khách hàng các thông tin liên quan đến cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Qúy khách hàng tham khảo và liên hệ lại LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ thắc mắc nào.

              

CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả

Thay đổi thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN: Cục Bản quyền tác giả

HỒ SƠ CẤP ĐỔI:

Tờ khai đăng ký quyền tác giả giả (Mẫu số 01 ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL).

02 bản sao tác phẩm.

Tài liệu chứng minh sự thay đổi và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Giấy ủy quyền (nếu có).

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP ĐỔI

THỜI HẠN: 12 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Trường hợp từ chối cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019.

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn