• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

I. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP THẺ TẠM TRÚ

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương khi đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài cần phải nộp hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh hồ sơ gồm:

(1) Giấy phép hoặc Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức (có công chứng);

(2) Văn bản đăng ký hoạt động của tổ chức (có công chứng) do cơ quan có thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp;

(3) Văn bản giới thiệu, con dấu, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

Việc nộp hồ sơ trên chỉ thực hiện một lần. Khi có thay đổi nội dung trong hồ sơ thì doanh nghiệp phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhập cảnh để bổ sung hồ sơ.

Người nước ngoài nhập cảnh có mục đích hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, hiện đang cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên và không thuộc diện “tạm hoãn xuất cảnh” quy định tại khoản 1 Điều 9 Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thì được xem xét cấp thẻ tạm trú có giá trị từ 1 năm đến 3 năm, cụ thể:

(1) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang là bị đơn trong các vụ tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động;

(2) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự;

(3) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế;

(4) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ

(1) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh (mẫu NA6 đối với cơ quan, tổ chức, NA7 đối với cá nhân);

(2) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (mẫu NA8);

(3) Giấy tờ chứng minh thuộc diện xem xét cấp thẻ tạm trú là một trong các loại giấy tờ như: giấy phép lao động, giấy xác nhận là Trưởng Văn phòng đại diện, thành viên Hội đồng quản trị hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú.

IV. LỆ PHÍ 

- Thẻ tạm trú có thời hạn từ 01 năm đến 02 năm: 145 USD/ thẻ

- Thẻ tạm trú có thời hạn từ 02 năm đến 05: 155 USD/ thẻ

V. CỞ SỞ PHÁP LÝ

- Thông tư 219/2016/TT-BTC

- Luật 47/2014/QH13

- Thông tư 04/2015/TT-BCA

- Thông tư 31/2015/TT-BCA

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn