• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Sáng 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với 477/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chính thức đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT), áp dụng từ 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/202.

 

 

Theo đó, tại mục 10 của Nghị Quyết quy định:

10. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

 

Điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 quy định như sau:

Điều 3. Chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

1. Chính sách tài khóa:

1.1. Chính sách miễn, giảm thuế:

a) Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;


Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: 

Giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP;

Giấy phép công bố thực phẩm;

Giấy phép công bố mỹ phẩm;

Giấy phép kinh doanh vận tải;

Giấy phép kinh doanh game online;

+ Đăng ký mã số mã vạch;

Giấy phép bưu chính;

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

Đăng ký website TMĐT;

Giấy phép lữ hành;

Giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động;

Giấy phép quảng cáo;

Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm;

+ Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học;


Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ: 

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn