• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Khi gặp khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, Hộ kinh doanh cá thể có thể làm thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể. Tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể là hình thức dừng tạm thời hộ kinh doanh và khi nào tiếp tục muốn hoạt động thì hộ kinh doanh có thể thông báo hoạt động trở lại. Để tạm ngừng hoạt động, hộ kinh doanh cá thể sẽ phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Để quý khách hàng nắm rõ được thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong bài viết này Luật An Thịnh xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể để khách hàng tham khảo và hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, tránh các rủi ro pháp lý. Quý khách hàng tham khảo thông tin tư vấn và liên hệ đến Luật An Thịnh khi có bất kỳ vướng mắc nào.

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

II. ĐIỀU KIỆN TẠM NGỪNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

(1) Hộ kinh doanh cá thể chủ động ngừng hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh cá thể có thể tạm ngừng kinh doanh và phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể với cơ quan có thẩm quyền. Riêng với trường hợp tạm ngừng kinh doanh dưới 30 ngày thì hộ cá thể không cần phải thực hiện thủ tục thông báo này.

(2) Hộ cá thể có thể phải tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền trong một số trường hợp sau:

- Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật.

- Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TẠM NGỪNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

Bước 1. Chuẩn bị trước khi thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

- Xác định xem hộ kinh doanh của mình có thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục tạm ngừng không.

- Chuẩn bị hồ sơ cần thiết để nộp lên cơ quan có thẩm quyền.

- Xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh cá thể.

Bước 2. Nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Các chủ thể nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3. Nhận kết quả thông báo tạm ngừng hộ kinh doanh cá thể

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

IV. HỒ SƠ THỰC HIỆN TẠM NGỪNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

(1) Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (mẫu tại Phụ lục III-4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).

(2) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể.

(3) Bản sao giấy tờ nhân thân của chủ thể nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể.

(4) Giấy ủy quyền nếu việc thông báo thực tạm ngừng kinh doanh được thực hiện bởi chủ thể không phải người đại diện hợp pháp của hộ kinh doanh.

V. DỊCH VỤ TẠI LUẬT AN THỊNH

(1) Tư vấn miễn phí các vướng mắc của quý khách hàng khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể.

(2) Soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh nộp lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể cho quý khách hàng.

(3) Theo dõi, bổ sung, khiếu nại hoặc giải trình các yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có).

(4) Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách hàng.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
  • Luật doanh nghiệp 2020.

  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.


Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn