• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Theo quy định tại khoản 9, Điều 3, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính Phủ thì dịch vụ trò chơi điện tử được hiểu là: "Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là dịch vụ trò chơi điện tử) là việc cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi các trò chơi điện tử trên mạng.

Cũng theo Nghị định trên, khi kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng doanh nghiệp cần phải xin giấy phép tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Để quý khách hàng nắm rõ hơn về thủ tục này, LUẬT AN THỊNH xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn về thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

I. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử  - Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP

Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP

(1) Điều kiện về giấy phép kinh doanh và ngành nghề kinh doanh

 • Nếu là doanh nghiệp trong nước phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Nếu là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cần có 02 giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp.

(2) Điều kiện về tên miền

 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ.

(3) Điều kiện về thông tin liên hệ

 • Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên hệ được.

(4) Một số điều kiện khác theo quy định của pháp luật Luật An Thịnh sẽ tư vấn chi tiết hơn trong quá trình cấp phép.

 VI. BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép - LUẬT AN THỊNH soạn thảo.

(2) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13) - Khách hàng cung cấp

(3) Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 - LUẬT AN THỊNH soạn thảo

Bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các Điều kiện quy định của pháp luật;

b) Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;

c) Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và Phần dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;

d) Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);

đ) Mô tả chi tiết hệ thng thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);

g) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;

h) Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi;

i) Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.”

V. CÔNG VIỆC LUẬT AN THỊNH THỰC HIỆN

(1) Tư vấn miễn phí các nội dung liên quan đến thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng và các nội dung liên quan khác nếu khách hàng có yêu cầu.

(2) Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục.

(3) Soạn thảo các giấy tờ cần thiết khác như: Đơn đăng ký; đề án; ....

(4) Tổng hợp thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh và nộp lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

(5) Thay mặt khách hàng theo dõi hồ sơ và cập nhật thường xuyên tình trạng hồ sơ sau khi nộp.

(6) Khiếu nại, bổsung các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có).

(7) Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng đúng thời hạn, trường hợp quá thời hạn phải nêu rõ lý do.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Nghị định 150/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn