• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

 

Giấy phép xây dựng có vai trò cực kỳ quan trọng trước khi tiến hành thực hiện việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục liên quan khá phức tạp, đòi hỏi quý khách hàng phải có kiến thức nhất định về loại hình hồ sơ này trong quá trình xin giấy phép xây dựng. Do đó, LUẬT AN THỊNH sẽ nói rõ hơn về Quy trình xin cấp giấy phép xây dựng để quý khách hàng có thể tham khảo thêm.

 

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

-  Bộ Xây dựng

-  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

-  Ủy ban nhân dân cấp huyện

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Bước 1: Kiểm tra thông tin về việc vị trí thửa đất có thuộc diện được miễn xin cấp giấy phép xây dựng hay thuộc trường hợp bắt buộc phải xin Giấy phép xây dựng.

Bước 2: Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu hợp lệ có trong hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

Bước 5: Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền ra thông báo hồ sơ không đáp ứng theo quy định

Bước 6: Nhận Giấy phép xây dựng nếu hồ sơ hợp lệ.

III. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Đối với hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng thì chủ thể có nhu cầu xin cấp phải chuẩn bị 02 bộ hồ sơ nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tùy từng trường hợp cụ thể: cấp mới, cấp lại, điều chỉnh hay gia hạn Giấy phép xây dựng thì hồ sơ sẽ khác nhau. Cụ thể:

1) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với các công trình

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

+ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng

+ Các văn bản và giấy tờ khác áp dụng trong từng trường hợp cụ thể như công trình tôn giáo, tượng đài, công trình quảng cáo,…

2) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

+ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật

+ Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo

+ Đối với công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

3) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình.

+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.

+ Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng công trình được di dời, gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính; bản vẽ tổng mặt bằng địa điểm công trình sẽ được di dời tới; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng tại địa điểm công trình sẽ di dời đến.

+ Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

+ Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện

IV. CÔNG VIỆC LUẬT AN THỊNH THỰC HIỆN

1. Tư vấn miễn phí các nội dung liên quan đến thủ tục cấp giấy phép xây dựng và các nội dung khác nếu khách hàng có yêu cầu.

2. Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục.

3. Soạn thảo các giấy tờ cần thiết khác như: Đơn đề nghị cấp giấy phép;…

4. Tổng hợp thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh và nộp lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

5. Thay mặt khách hàng theo dõi hồ sơ và cập nhật thường xuyên tình trạng hồ sơ sau khi nộp.

6. Khiếu nại, bổ sung các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có).

7. Nhận giấy phép và bàn giao cho khách hàng đúng thời hạn, trường hợp quá thời hạn phải nêu rõ lý do.

V. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Xây dựng 2014

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

Giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP;

Giấy phép công bố thực phẩm;

Giấy phép công bố mỹ phẩm;

Giấy phép kinh doanh vận tải;

Giấy phép kinh doanh game online;

+ Đăng ký mã số mã vạch;

Giấy phép bưu chính;

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

Đăng ký website TMĐT;

Giấy phép lữ hành;

Giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động;

Giấy phép quảng cáo;

Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm;

+ Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học;


Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ: 

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn