• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Kinh doanh dịch vụ bưu chính là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp. LUẬT AN THỊNH xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính như sau:

I. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

(1) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

(2) Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép. (Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam; Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

(3) Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

(4) Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

II. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

Vụ Bưu Chính – Bộ Thông Tin Truyền Thông.

III. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

(1) Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu);

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

(3) Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

(4) Phương án kinh doanh;

(5) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

(6) Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

(7) Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

(8) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

(9) Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

(10) Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

(11) Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

V. LỆ PHÍ CẤP PHÉP

(1) Giấy phép dịch vụ bưu chính phạm vi liên tỉnh: 21.500.000 đồng

(2) Giấy phép dịch vụ bưu chính phạm vi quốc tế:

 • Quốc tế chiều đến 29.500.000 đồng
 • Quốc tế chiều đi: 34.500.000 đồng
 • Quốc tế hai chiều: 39.500.000 đồng

VI. DỊCH VỤ TẠI LUẬT AN THỊNH

 Tư vấn xin giấy phép bưu chính;

 Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;

 Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Vụ Bưu Chính- Bộ Thông Tin Truyền Thông;

 Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

⇒ Nhận giấy phép bưu chính;

 Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

VII. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luât Bưu Chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chinh phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luât Bưu Chính;
 • Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tạihttp://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn