• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử. Trong những năm qua, hoạt động xuất bản của Việt Nam không ngừng phát triển và thu được những kết quả đáng ghi nhận, đó là sự tăng trưởng hằng năm cả về chất lượng và số lượng xuất bản phẩm. Tuy nhiên các nhà xuất bản khi muốn thành lập cần phải được cấp phép. Vậy điều kiện cũng như thủ tục để được cấp phép hoạt động nhà xuất bản được quy định thế nào? LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ cho quý khách hàng trong bài viết này để khách hàng có thể nắm bắt được. Quý khách hàng tham khảo thông tin tư vấn và liên hệ đến LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ vướng mắc nào.

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Bộ Thông tin và Truyền thông

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP

(1) Có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản.

(2) Có người đủ tiêu chuẩn theo quy định để bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập và có ít nhất năm biên tập viên cơ hữu.

(3) Có trụ sở, nguồn tài chính và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm hoạt động của nhà xuất bản do Chính phủ quy định.

(4) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch và chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động xuất bản.

(5) Ngoài ra, trụ sở của nhà xuất bản có diện tích từ 200 mét vuông (m2) sử dụng trở lên; có ít nhất 05 (năm) tỷ đồng để bảo đảm hoạt động xuất bản và có đủ trang thiết bị để tổ chức xuất bản.

(6) Trong quá trình hoạt động, cơ quan chủ quản nhà xuất bản có trách nhiệm duy trì các điều kiện trên.

(7) Cơ quan chủ quản và nhà xuất bản bảo đảm kinh phí hằng năm ít nhất 05 (năm) tỷ đồng, để nhà xuất bản thực hiện nhiệm vụ xuất bản theo tôn chỉ, mục đích của nhà xuất bản.

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

(1) Cơ quan chủ quản nhà xuất bản lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

(2) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (Mẫu 01-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT).

- Đề án thành lập nhà xuất bản (Mẫu 02-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT).

- Các giấy tờ chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện quy định gồm:

 • Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan chủ quản nhà xuất bản.

 • Bản trích sao quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của ngành hoặc địa phương.

 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu hoặc tương đương.

 •  Sơ yếu lý lịch của người dự kiến được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản.

 • Văn bản chứng minh về nguồn gốc dự kiến cấp cho nhà xuất bản hoặc giấy tờ tương đương.

(3) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản; trường hợp không cấp giấy phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật xuất bản 2012.

 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản.

 • Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.

 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.

 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.

 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)

 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.

 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn