• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Khi giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp có thể được cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này, LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành, để khách hàng có thể tham khảo thông tin tư vấn và liên hệ đến LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ vướng mắc nào.

 

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH

Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng.

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Theo mẫu số 05 Phụ lục II – ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL.
 • Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VIỆC CẤP LẠI GIẤY PHÉP

(1) Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đến Tổng cục Du lịch trong trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bị mất hoặc bị hư hỏng;

(2) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

Gửi trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Du lịch.

LỆ PHÍ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH

Lệ phí thực hiện việc cấp lại là 1.500.000 đồng/giấy phép.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

 • Thông tư 06/2017/ TT - BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của luật du lịch.
 • Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2017/ TT -BVHTTDL  ngày 15 tháng 12 năm 2017 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định chi tiết một số điều của luật du lịch.
 • Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại việt nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn