• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Giám định quyền tác giả, quyền liên quan là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định. Một cá nhân có thể thực hiện hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan thì cần phải có thẻ giám định quyền tác giả, quyền liên quan. Trong bài viết này, LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ đến quý khách những thông tin hữu ích liên quan đến thủ tục xin cấp thẻ giám định viên, quý khách hàng tham khảo và liên hệ lại LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ vướng mắc nào. 

 

CƠ QUAN THỰC HIỆN: Cục bản quyền tác giả

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

- Cá nhân yêu cầu cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi là Thẻ giám định viên) nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên tới Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả ra quyết định cấp Thẻ giám định viên. Trường hợp từ chối cấp Thẻ giám định viên, Cục Bản quyền tác giả thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.

THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên (mẫu Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL)

2. Bản sao kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định hoặc văn bản của Hội đồng kiểm tra chấp nhận được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định

3. Bản sao giấy tờ pháp lý

4. 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Thẻ giám định viên

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN CỦA TTHC:

1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

2. Thường trú tại Việt Nam

3. Có phẩm chất đạo đức tốt

4. Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định viên, đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đó từ 5 năm trở lên và đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ về giám định

CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005 
 • Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2022
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Thông tư 5698/VBHN-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn