• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Công văn số 15616/SLĐTBXH-VLATLĐ  ngày 17/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài (1 trang)
 

Công văn yêu cầu các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM phải nộp báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, bao gồm:

- Báo cáo 6 tháng, số liệu tổng hợp kể từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo, thời hạn nộp từ ngày 15/6 - 4/7.

- Báo cáo năm, số liệu tổng hợp kể từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo, thời hạn nộp từ ngày 15/12 - 5/1 năm sau.

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đúng Mẫu số 07/PLI Phụ lục I của Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Do tình hình dịch, các công ty, doanh nghiệp sẽ nộp báo cáo qua email (ldnn.dolisa@gmail.com) gồm bản chụp có ký tên, đóng dấu đỏ và bản mềm, hạn chế nộp trực tiếp.

Sau khi hết thời hạn nộp, Sở Lao động TB&XH sẽ tổng hợp và công bố danh sách các công ty, doanh nghiệp đã gửi báo cáo đúng quy định.

Nguồn: LuatVietNam.net

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn