• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Đây là chính sách mới vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua, áp dụng với các doanh nghiệp đang thuê đất trực tiếp từ nhà nước và trả tiền thuê hàng năm.

Tuy nhiên, mức giảm 30% này chỉ tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021; không tính giảm cho số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước và tiền chậm nộp (nếu có).

Những doanh nghiệp đã được giảm tiền thuê đất năm 2021 theo diện khác thì mức giảm 30% sẽ tính trên số tiền thuê đất phải nộp còn lại (sau khi đã giảm theo diện khác).

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 chậm nhất ngày 31/12/2021.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.

  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.

  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.

  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)

  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.

  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn