• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của UBTV Quốc hội về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Nghị quyết này, Quốc hội đã chấp thuận giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho doanh nghiệp từ 1% xuống còn 0% (quỹ tiền lương) trong thời gian 12 tháng (từ tháng 1/2021 - tháng 9/2022). Đối tượng giảm bao gồm các doanh nghiệp đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021

Ngoài ra, Quốc hội cũng đã chấp thuận trích khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020 để chi hỗ trợ cho những người lao động có đóng BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 hoặc đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 - 30/9/2021 và có thời gian đóng BHTN được bảo lưu. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/10 - 31/12/2021.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.

  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.

  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.

  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)

  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.

  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn