• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 564 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13, bên nhận ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền có thể ủy quyền lại cho người khác nếu được bên ủy quyền đồng ý.

Theo Bộ Tư pháp, khi Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh bằng Giấy ủy quyền có cả chữ ký của hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền thì giấy này được hiểu là một hợp đồng ủy quyền. Do đó, nếu Giám đốc Chi nhánh muốn ủy quyền lại cho cấp phó của mình (phó Giám đốc Chi nhánh chẳng hạn) thì phải được Tổng Giám đốc Công ty (bên ủy quyền) đồng ý.

Văn bản ủy quyền lại phải ghi rõ là "Giấy ủy quyền lại" hoặc "Hợp đồng ủy quyền lại".

Bạn đọc có thể tham khảo Công văn số 3817/BTP-PLDSKT ngày 15/10/2020 của Bộ Tư pháp về việc trả lời kiến nghị trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia để nắm rõ hơn:

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn