• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Lộ trình thay hóa đơn điện tử bằng hóa đơn giấy hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2022, hóa đơn giấy sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn và thay bằng hóa đơn điện tử.

Giai đoạn trước 1/7/2022, hóa đơn giấy vẫn còn được sử dụng cho đến khi doanh nghiệp đáp ứng điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin và tự nguyện chuyển đổi hoặc bị cơ quan thuế bắt buộc chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Đối với nội dung về chứng từ khi xuất vật tư để sửa chữa, thi công công trình, Tổng cục Thuế đã từ chối trả lời và yêu cầu thực hiện theo quy định về chế độ kế toán hiện hành.

Nội dung này được quy định tại công văn số 5045/TCT-DNL ngày 27/11/2020 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển vật tư giữa các đơn vị phụ thuộc và cho nhà thầu.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn