• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Liên quan đến thủ tục đăng ký thuế khi Chi nhánh chuyển đổi hình thức hạch toán từ độc lập sang phụ thuộc, Cục thuế TP. Hà Nội đã sửa đổi quan điểm theo hướng chỉ yêu cầu Chi nhánh thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế, không cần cấp lại MST mới. Trước đó, tại Công văn số 95835/CT-TTHT ngày 2/11/2020, Cục thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn theo hướng Chi nhánh phải đóng MST cũ và đăng ký lại MST mới.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC (từ 17/1/2021 thay bằng Thông tư 105/2020/TT-BTC).

Về khai thuế TNDN, đối với Chi nhánh độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc thì kết thúc năm tài chính, khi nộp hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính, Công ty phải khai cả phần phát sinh tại Chi nhánh phụ thuộc này (Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC).

Cho tiết tại: Công văn số 6268/CTHN-TTHT ngày 1/3/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế TNDN tập trung của chi nhánh

Công văn này thay thế Công văn số 95835/CT-TTHT ngày 2/11/2020

 

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác nahư: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn