• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Thông báo của Cục Thuế TP. Hà Nội gửi doanh nghiệp, người nộp thuế về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 20/9/2021, kể từ tháng 11/2021, các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ phải áp dụng HĐĐT mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

Theo đó, Cục thuế TP. Hà Nội cho biết sẽ gửi thông báo đến từng doanh nghiệp về thời điểm cụ thể (lộ trình) phải chuyển đổi sang HĐĐT mới sau khi đơn vị dịch vụ truyền nhận hóa đơn hoàn thiện việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật.

Sau đây là những lưu ý của Cục thuế trong quá trình doanh nghiệp chuyển đổi từ HĐĐT cũ (theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP) sang HĐĐT mới:

- Cần nâng cấp phần mềm HĐĐT theo chuẩn mới do Tổng cục Thuế ban hành tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.

- Tất cả doanh nghiệp đều phải sử dụng HĐĐT theo chuẩn của Tổng cục Thuế, không được sử dụng HĐĐT khác hay hóa đơn giấy.

- Toàn bộ HĐĐT mà doanh nghiệp đã phát hành đều phải được truyền về Tổng cục Thuế để lưu trữ (ngoài việc lưu trữ tại doanh nghiệp).

- HĐĐT mới sẽ bao gồm các loại: có mã và không có mã của cơ quan thuế.

- Sau khi nhận thông báo từ cơ quan thuế, doanh nghiệp phải đăng ký thông tin sử dụng HĐĐT theo Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT tại Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Trong vòng 1 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo chấp nhận hoặc không. Doanh nghiệp sẽ được bắt đầu sử dụng HĐĐT mới sau khi có thông báo chấp nhận của cơ quan thuế.

- Ngay sau khi cơ quan thuế chấp nhận cho sử dụng HĐĐT mới, doanh nghiệp phải ngừng sử dụng HĐĐT cũ và tiêu hủy các hóa đơn giấy còn tồn.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn