• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Đối với hàng hóa là "thiết bị in", việc nhập khẩu phải được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp phép theo quy định tại Điều 27 Nghị định 60/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 25/2018/NĐ-CP) và Nghị định 69/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết các thiết bị in phải xin giấy phép nhập khẩu, tham khảo tại Phụ lục 1 Thông tư 22/2018/TT-BTTTT .

      Về kiểm định chất lượng, "máy in" không thuộc mặt hàng phải kiểm tra chất lượng (Thông tư 11/2020/TT-BTTTT ). Theo đó, khi nhập khẩu được miễn đăng ký kiểm tra chất lượng theo Nghị định 132/2008/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP và 154/2018/NĐ-CP).

       Tuy nhiên, mặt hàng "máy in" phải đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo TCVN 9509:2012 (Về danh mục chi tiết các máy in phải kiểm tra hiệu suất được quy định tại Phụ lục 4 Quyết định 1325A/QĐ-BCT ngày 20/5/2019).

Về C/O, được miễn nộp nếu không đề nghị hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt (Điều 4 Thông tư 38/2018/TT-BTC)

Công văn số 6777/TCHQ-GSQKL ngày 21/10/2020 của Tổng cục Hải quan về giấy chứng nhận xuất xứ và chính sách đối với mặt hàng máy in:

Nguồn: LuatVietnam.net

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn