• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Công văn số 1517/TCHQ-TXNK ngày 2/4/2021 của Tổng cục Hải quan về kiến nghị của Vinamilk

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 (sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC  ) và điểm c khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC , các chứng từ sau đây đã được nộp qua Hệ thống hải quan điện tử và không cần nộp thêm bản giấy:

- Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC (có thể nộp bản điện tử hoặc bản scan từ chứng từ giấy có ký số);

- Bảng kê hóa đơn thương mại đính kèm tờ khai hải quan điện tử trong trường hợp khai báo nhiều hóa đơn trên cùng một tờ khai theo khoản 7 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ;

- Chứng từ khai bổ sung tờ khai hải quan điện tử theo quy định tại điểm a.1 khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC  (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC  );

- Hồ sơ thông báo cơ sở gia công, SXXK, nơi lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm xuất khẩu, hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công... theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC(sửa đổi tại khoản 36 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC );

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã từng nhắc nhở công chức hải quan không được yêu cầu doanh nghiệp nộp thêm chứng từ giấy có ký tên, đóng dấu và xác nhận sao y bản chính đối với các chứng từ đã gửi hợp lệ qua Hệ thống điện tử (Công văn số 2056/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2020).

Riêng với các chứng từ có quy định bắt buộc phải nộp bản giấy thì đã cho phép doanh nghiệp lựa chọn nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (khoản 2 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC  ).

Kể từ ngày 23/11/2020, ngành Hải quan cũng đã triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế điện tử (viết tắt là Hệ thống MGH). Theo đó, doanh nghiệp đã có thể gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử qua Hệ thống MGH (địa chỉ: https://mgh.customs.gov.vn hoặc https://mgh.customs.gov.vn/MGHYDN)

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.

  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.

  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.

  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)

  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.

  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn