• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định này thay mới các quy định liên quan đến lao động nước ngoài nhằm phù phù hợp với Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 gồm:

1. Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động (GPLĐ) và cấp Giấy xác nhận miễn giấy phép lao động.

2. Tuyển dụng, giới thiệu, quản lý người Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Một trong số các thay đổi so với trước đây là người nước ngoài khi đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam phải góp vốn ít nhất 3 tỷ đồng mới thuộc diện được miễn Giấy phép lao động (khoản 1, 2 Điều 7)

Việc miễn GPLĐ đối với trường hợp làm việc ngắn hạn (dưới 30 ngày mỗi lần) của những chuyên gia, giám đốc... chỉ được chấp nhận tối đa 3 lần mỗi năm (quy định cũ miễn tối đa không quá 90 ngày cộng dồn/năm) (khoản 8 Điều 7).

Đính kèm các biểu mẫu:

- Mẫu số 01/PLI - Về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

- Mẫu số 02/PLI - Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

- Mẫu số 03/PLI - Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

- Mẫu số 04/PLI - Về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.

- Mẫu số 05/PLI - Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

- Mẫu số 06/PLI - Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

- Mẫu số 07/PLI - Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

- Mẫu số 08/PLI - Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài.

- Mẫu số 09/PLI - Về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

- Mẫu số 10/PLI - Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

- Mẫu số 11/PLI - Về việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

- Mẫu số 12/PLI - Giấy phép lao động.

- Mẫu số 13/PLI - Quyết định về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài.

- Mẫu số 14/PLI - Sổ theo dõi người lao động nước ngoài.

- Mẫu số 15/PLI - Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động/không cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021. Thay thế Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/180/NĐ-CP ngày 08/10/2018 và Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn