• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

 

Thông tư hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Theo Điều 3 Thông tư này, hộ/cá nhân kinh doanh được quyền quyết định việc bố trí người làm kế toán, thậm chí cho phép bố trí cả người thân làm kế toán.

Hộ/cá nhân kinh doanh có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán tại Thông tư này hoặc chế độ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đính kèm các Phụ lục gồm:

- Phụ lục 1. Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán

- Phụ lục 2. Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Thay thế Quyết định số 169/2000/QĐ-BTCstatus3 ngày 25/10/2000 và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTCstatus3 ngày 18/10/2002.

Theo Luatvietnam.net

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn