• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

Một trong những sửa đổi quan trọng của Nghị định này là tăng thời hiệu xử phạt về hóa đơn từ 1 năm lên 2 năm.

Nhiều vi phạm mới về hóa đơn sẽ bị phạt tiền (4 - 8 triệu đồng), như: lập hóa đơn không đầy đủ nội dung bắt buộc; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế

Các hành vi cho, bán hóa đơn (trừ hóa đơn đặt in chưa phát hành) đều bị phạt từ 20 - 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nghị định mới đã bổ sung quy định cho miễn tiền chậm nộp tiền phạt trong thời gian xem xét, quyết định giảm tiền phạt. Trường hợp được miễn, giảm tiền phạt thì cũng được miễn, giảm tiền chậm nộp tiền phạt tương ứng.

Về xử phạt hải quan, Nghị định mới hướng dẫn rõ việc xử phạt đối với vi phạm hành chính nhiều lần, đồng thời cũng hướng dẫn rõ mỗi tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng sẽ được giảm hoặc tăng tương ứng 10% mức tiền phạt.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Nguồn: Luatvietnam.vn

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn