• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 22/6/2021 của Liên đoàn lao động TP. HCM về một số nội dung liên quan đến đóng kinh phí công đoàn do ảnh hướng bởi dịch Covid-19.

Công văn hướng dẫn điều kiện và thủ tục cho phép lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn năm 2021 đối với doanh nghiệp tại TP. HCM theo Công văn số 2059/TLĐ ngày 28/5/2021.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn năm 2021 khi có từ 50% số lao động đang tham gia BHXH phải tạm nghỉ do dịch Covid-19.

Thời điểm lùi đóng kinh phí công đoàn do Ban thường vụ công đoàn cấp trên xem xét quyết định nhưng tối đa chỉ đến 31/12/2021.

Doanh nghiệp thuộc diện được lùi đóng kinh phí công đoàn phải lập bộ hồ sơ sau đây và nộp cho công đoàn cấp trên trực tiếp để xem xét:

- Văn bản đề nghị lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn (mẫu tại Phụ lục I Hướng dẫn này);

- Danh sách người lao động giảm đóng BHXH (mẫu tại Phụ lục II Hướng dẫn này);

- Bản sao xác nhận của BHXH hoặc cơ quan chuyên ngành quản lý lao động về tình hình biến động lao động tại doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc.

Nguồn: Luatvietnam.net

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.

  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.

  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.

  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)

  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.

  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn