• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Khoa học công nghệ ngày càng đi sâu vào đời sống con người và nó giúp cho con người có những phát triển vượt bậc về năng suất lao động, chất lượng và số lượng hàng hóa. Theo đó, để thúc đẩy sự phát triển của khoa học – công nghệ, việc thành lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ là rất cần thiết. Doanh nghiệp khoa học công nghệ được hiểu là doanh nghiệp sử dụng các kết quả khoa học công nghệ do tự nghiên cứu hoặc chuyển giao được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá và chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Như vậy việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ cần có những điều kiện gì và thủ tục như thế nào? LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ cho quý khách hàng trong bài viết này để khách hàng có thể nắm bắt được. Quý khách hàng tham khảo thông tin tư vấn và liên hệ đến LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ vướng mắc nào.

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Bộ Khoa học và Công nghệ.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP

(1) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau: 

- Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

- Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận.

- Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đáp ứng điều kiện tỷ lệ doanh thu đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của 01 trong 03 năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 (2) Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm: được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

(1) Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).

(2) Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền thuộc một trong các văn bản sau: 

- Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật.

- Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng.

- Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

- Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

- Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.

(3) Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ ( Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).

IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

(1) Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị chứng nhận về Bộ Khoa học và Công nghệ trong các trường hợp sau: 

- Các kết quả khoa học và công nghệ được hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước; có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia; giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng, nhất là môi trường, sức khỏe; hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông; 

- Doanh nghiệp được thành lập từ việc chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập mà đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Doanh nghiệp có chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và có văn bản đề nghị Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ do chưa đủ điều kiện kỹ thuật đánh giá kết quả khoa học và công nghệ.

(2) Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trả lời doanh nghiệp về tính hợp lệ của hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ. 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thẩm định hồ sơ và quyết định việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

+ Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn, thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
(3) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về tên, địa chỉ và danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp đó.

V. CƠ SỞ PHÁP LÝ
 • Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 • Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN năm 2019 hướng dẫn cấp Giấy Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

 • Thông tư 10/2021/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.

 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.

 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.

 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)

 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.

 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn