• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Ngày nay, nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao, khiến cho dịch vụ kinh doanh xăng dầu ngày càng phổ biến và phát triển. Để xin giấy phép kinh doanh xăng dầu thì phải làm gì? Thủ tục đăng ký kinh doanh xăng dầu được thực hiện như thế nào? Luật An thịnh sẽ phân tích thủ tục pháp lý để đăng ký kinh doanh xăng dầu và các vấn đề liên quan:

 

1. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH XĂNG DẦU

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý):

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

01 bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh xăng dầu bao gồm :

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định này;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 16 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

3. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh xăng dầu được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ theo hướng dẫn ở trên thì thương nhân nộp hồ sơ (01 bộ hồ sơ) đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Sở công thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính.

Ngoài ra, có thể nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến:

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh xăng dầu hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn gian quyết hồ sơ là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phí đăng ký ở khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh phải đóng mức phí là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. Oử huyện có mức phí là  600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

4. HIỆU LỰC CỦA GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

- Khi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như mục (2.4) và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

 1. Luật doanh nghiệp 2020
 2. Nghị định số 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu
 3. Nghị định số 95/2021/NQ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu
 4. Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định điều kiện đầu tư kinh doanh quản lý Bộ Công thương

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn