• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại LUẬT AN THỊNH bao gồm các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ dành cho doanh nghiệp trong nước bao gồm:

  Dịch vụ hành lập công ty/hộ kinh doanh cá thể

  Dịch vụ thành lập chi nhánh

  Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

 √ Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh

 √ Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 √ Dịch vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

 √ Dịch vụ tạm dừng, giải thể doanh nghiệp

2. Dịch vụ dành cho doanh nghiệp nước ngoài bao gồm

 √ Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài

 √ Dịch vụ thành lập công ty liên doanh

 √ Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

 √ Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

  Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 √ Dịch vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp

 √ Dịch vụ giải thể công ty nước ngoài


Ngoài ra các dịch vụ khác tại LUẬT AN THỊNH có thể khách hàng quan tâm:

→ Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.

 Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn

Dịch vụ tư vấn hợp đồng.

Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.

Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ: 


Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn