• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Theo quy định mới tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm thì trước khi đưa sản phẩm thực phẩm chức năng ra thị trường doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm chức năng lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Để quý khách hàng nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục này, LUẬT AN THỊNH xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn chi tiết, quý khách hàng tham khảo và liên hệ đến LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ vướng mắc nào.

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

(1) Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế -  đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

(2) Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế - đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

II. CÁC LOẠI THỰC PHẨM PHẢI ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:

(1) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

(2) Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

(3) Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT

Tên giấy tờ

Số lượng

Tình trạng giấy tờ

Ghi chú

THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

1

Bản công bố sản phẩm  (Theo mẫu)

02

Bản gốc ký đóng dấu (giáp lai nếu trên 02 tờ)

LUẬT AN THỊNH soạn

2

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng hoặc sản xuất thực phẩm chức năng

02

Bản sao chứng thực

KH cung cấp

3

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu

01

(hợp pháp hóa lãnh sự)

Khách hàng cung cấp

4

Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 

01

Bản chính hoặc bản sao chứng thực

Khách hàng cung cấp (LUẬT AN THỊNH hỗ trợ kiểm nghiệm hộ khách hàng)

5

Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố. Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu

01

Bản chính hoặc bản sao chứng thực

Khách hàng cung cấp

6

Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến

02

Bản gốc, ký + đóng dấu công ty

Khách hàng cung cấp

7

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

02

Bản sao chứng thực

Khách hàng cung cấp

THỰC PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

1

Bản công bố sản phẩm (theo mẫu)

02

Bản gốc ký đóng dấu (giáp lai nếu trên 02 tờ)

LUẬT AN THỊNH soạn

2

Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

02

Bản chính hoặc bản sao chứng thực

Khách hàng cung cấp (LUẬT AN THỊNH hỗ trợ kiểm nghiệm hộ khách hàng)

3

Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;

01

Bản chính hoặc bản sao chứng thực

Khách hàng cung cấp

4

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

02

Bản sao chứng thực

 

Khách hàng cung cấp

5

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

02

Bản sao chứng thực

Khách hàng cung cấp

6

Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến

02

Bản gốc, ký + đóng dấu công ty

Khách hàng cung cấp

Lưu ý: Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

IV. DỊCH VỤ TẠI LUẬT AN THỊNH

Tư vấn  toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến việc công bố sản phẩm chức năng tại Việt Nam. Đặc biệt là các quy định về ghi nhãn sản phẩm, quảng cáo, lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Soạn một bộ hồ sơ theo quy định.

Thay mặt khách hàng tìm kiếm trung tâm kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn và kiểm nghiệm sản phẩm.

⇒ Đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho quý khách hàng lưu.

⇒ Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khi có kiểm tra liên ngành.

V. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12.
  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật an toàn thực phẩm.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn