• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Xã hội không ngừng phát triển, hội nhập cùng nền kinh tế thế giới. Vì lẽ đó, nền công nghệ thông tin, mạng xã hội cũng không ngừng mở rộng, nơi mọi giá trị tinh thần, vật chất của con người ở tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, văn học, điện ảnh,... được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng. Chúng ta cũng không còn xa lạ gì với những câu chuyện về những tác phẩm âm nhạc bị nghi vấn là "ăn cắp", "đạo nhạc" nữa. Điều đó cho thấy việc bảo hộ tác phẩm âm nhạc là thực sự cần thiết. Dưới đây, LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ tới khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc, khách hàng tham khảo và liên hệ với LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ vướng mắc nào.

 

TÁC PHẨM ÂM NHẠC LÀ GÌ

Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn, được các nhạc sĩ sáng tác ra trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác và được nhà nước bảo hộ qua hình thức bản quyền tác giả.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYÊN TÁC GIẢ CHO TÁC PHẨM ÂM NHẠC

 1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả
 2. 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả
 3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
 4. Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Các tài liệu quy định phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

THỜI HẠN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ CHO TÁC PHẨM ÂM NHẠC

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. 

 • Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa dổi bổ sung 2009, 2019
 • Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2022
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn