• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

           Trong quá trình hoạt động kinh doanh vì một số lí do nào đó mà doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động hoặc trong trường hợp hết hạn thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà công ty không có quyết định gia hạn; hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc công ty không còn số lượng thành viên tối thiểu cụ thể thì công ty phải thực hiện thủ tục Giải thể doanh nghiệp. Để quý khách hàng nắm rõ được thủ tục thủ tục giải thể với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong bài viết này LUẬT AN THỊNH xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn về thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để khách hàng tham khảo và hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, tránh các rủi ro pháp lý. Quý khách hàng tham khảo thông tin tư vấn và liên hệ đến LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ vướng mắc nào.

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

-  Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính

-   Tổng cục Hải quan.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

(1) Doanh nghiệp kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

(2) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

(3) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

(4) Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

III.  ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi:

(1)  Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

(2)  Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

IV. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ

Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư

           Theo quy định trên, đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư và chưa thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký doanh nghiệp được ghi nhận trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, trước khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Giấy đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư.

(2) Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên/công ty hợp danh.

(3) Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần.

(4) Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp cổ đông/thành viên là tổ chức nước ngoài.

(5) Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

(6) Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực).

(7) Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản chính).

(8) Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục hành chính.

Bước 2: Tiến hành khắc dấu mới và trả dấu cũ cho cơ quan Công an

(Chỉ áp dụng với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư)..

Bước 3: Đăng công bố quyết định giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ đăng công bố quyết định giải thể bao gồm các tài liệu sau:

(1) Giấy đề nghị đăng công bố quyết định giải thể;

(2) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

(3) Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với trường hợp doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với trường hợp doanh nghiệp là công ty cổ phần;

(4) Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với trường hợp doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu đối với trường hợp doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên hoặc quyết định của đại hội đồng cổ đông với trường hợp doanh nghiệp là công ty cổ phần;

Bước 4: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

(1) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

(2) Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

(3) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản gốc).

Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Bao gồm:

(1) Thông báo về giải thể doanh nghiệp

(2) Báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp

(3) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán

(4) Danh sách người lao động của công ty

(5) Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với trường hợp doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với trường hợp doanh nghiệp là công ty cổ phần về việc giải thể doanh nghiệp

(6) Quyết định của Hội đồng thành viên đối với trường hợp doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu đối với trường hợp doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên hoặc quyết định của Hội đồng quản trị đối với trường hợp doanh nghiệp là công ty cổ phần về việc giải thể doanh nghiệp

(7) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của con dấu

(8) Thông báo của cơ quan thuế về việc đóng mã số thuế (Bản sao có chứng thực)

(9) Xác nhận đã đóng tài khoản ngân hàng nếu doanh nghiệp có tài khoản ngân hàng (Bản sao có chứng thực)

(10) Cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng đối với trường hợp doanh nghiệp không có tài khoản ngân hàng

(11) Xác nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với trường hợp Công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (Bản sao có chứng thực)

(12) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc).

V. DỊCH VỤ TẠI LUẬT AN THỊNH

(1) Tư vấn miễn phí các vướng mắc của quý khách hàng khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

(2) Soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh nộp lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cho quý khách hàng.

(3) Theo dõi, bổ sung, khiếu nại hoặc giải trình các yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có).

(4) Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách hàng.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Luật Đầu tư 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M      :           0945650585 - 0896650585

♦ E       :           quanly@luatanthinh.vn

♦ W     :           http://www.luatanthinh.vn