• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Theo quy định tại Thông tư 04/2019/TT - BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17 tháng 07 năm 2019 về việc Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm, thì Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm, bao gồm:

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

----------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO MẠO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

--------

STT

Hoạt động thể thao mạo hiểm

Thuộc môn thể thao

1

Tập luyện, thi đấu Dù lượn có động cơ

Dù lượn

2

Tập luyện, thi đấu Dù lượn không động cơ 

3

Tập luyện, thi đấu Diều bay có động cơ

Diều bay

4

Tập luyện, thi đấu Diều bay không động cơ 

5

Tập luyện, thi đấu Leo núi tự nhiên

Leo núi thể thao 

6

Tập luyện, thi đấu Lặn biển thể thao giải trí

Lặn biển thể thao giải trí 

7

Tập luyện, thi đấu Mô tô nước trên biển

Mô tô nước trên biển 

8

Tập luyện, thi đấu Ô tô thể thao địa hình

Ô tô thể thao địa hình 

9

Tập luyện, thi đấu Mô tô thể thao

Mô tô thể thao 

10

Tập luyện, thi đấu Xe đạp địa hình

Xe đạp thể thao 

 

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn