• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

 Ngày nay, việc sử dụng máy tính xách tay đã không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta. Máy tính xách tay (laptop) là một chiếc máy tính cá nhân giúp dễ dàng mang đi và làm việc ở những địa điểm và địa hình khác nhau. Những chiếc máy tính xách tay đã được thiết kế đầy đủ chức năng giống như một máy tính để bàn, có nghĩa là chúng cũng có thể chạy những phần mềm tương tự và mở những tập tin cùng loại như chiếc máy tính để bàn. Trong thời đại công nghệ số phát triển, nhu cầu sử dụng máy tính xách tay càng lớn và đa số máy tính xách tay đều được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam. Như vậy để quá trình làm thủ tục nhập khẩu máy tính xách tay, laptop diễn ra thuận lợi, đúng quy trình thì phải thực hiện như thế nào? LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ cho quý khách hàng trong bài viết dưới đây. Quý khách hàng tham khảo thông tin tư vấn và liên hệ đến LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ vướng mắc nào. 

I. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY TÍNH XÁCH TAY

(1) Không thuộc trường hợp máy tính cấm nhập khẩu: Máy tính đã qua sử dụng.

(2) Khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu máy tính thì phải nộp thêm kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa đối với máy tính xách tay, giấy chứng nhận đăng ký hợp quy và kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

(3) Hàng hóa nhập khẩu cần có đầy đủ nhãn mác theo quy định hiện hành. Nội dung nhãn mác trên hàng tối thiểu cần bao gồm:

-  Tên hàng hóa.

- Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.

- Xuất xứ hàng hóa.

- Model, mã hàng hóa (nếu có).

II. ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU MÁY TÍNH XÁCH TAY

(1) Theo Thông tư 11/2020/BTTTT việc nhập khẩu máy tính xách tay thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và Đăng ký kiểm tra chất lượng.

(2) Hồ sơ gồm: 

- Giấy đăng ký Kiểm tra chất lượng. 

- Hợp đồng bán hàng. 

- Hóa đơn thương mại. 

- Phiếu đóng gói hàng hóa. 

- Vận tải đơn.

- Giấy chứng nhận xuất xứ.

(3) Nơi nộp hồ sơ: Gửi đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu. 

III. THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

(1) Theo Công văn 1786/TCHQ-GSQL hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan hải quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu. Như vậy đối với máy tính nhập khẩu thì phải thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu. 

(2) Quy trình thực hiện

- Doanh nghiệp nhập khẩu máy tính mang mẫu ứng với từng loại model lên các cơ quan, đơn vị để kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng được cấp phép bởi Bộ Công Thương về thủ nghiệm hiệu suất năng lượng.

- Hồ sơ gồm có: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhãn phụ của sản phẩm kèm theo sản phẩm ứng với từng loại model.

IV. ĐĂNG KÝ HỢP QUY CHO SẢN PHẨM KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY TÍNH XÁCH TAY

(1) Theo Thông tư 01/2021/TT-BTTTT thì máy tính xách tay nhập khẩu phải đăng ký và công bố hợp quy khi nhập khẩu về Việt Nam. 

(2) Thành phần hồ sơ gồm:

- Mẫu dấu hợp quy khi thực hiện công bố hợp quy lần đầu hoặc khi mẫu dấu hợp quy có sự thay đổi.

- Báo cáo tự đánh giá do tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực hiện hoặc bản sao báo cáo tự đánh giá do nhà sản xuất thực hiện kèm theo văn bản của nhà sản xuất/đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam gửi Cục Viễn thông về việc sử dụng báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của các tổ chức nhập khẩu; ký hiệu sản phẩm, hàng hóa (văn bản này chỉ nộp một lần hoặc khi có sự thay đổi về nội dung văn bản). Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:

 • Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax.

 • Tên sản phẩm, hàng hóa.

 • Hãng sản xuất.

 • Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật.

 • Số, ngày cấp kết quả đo kiểm sản phẩm. Kết quả đo kiểm này phải được cấp bởi đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động công bố hợp quy quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo tự đánh giá.

 • Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

 • Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy.

- Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh của sản phẩm thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất.

(3) Nơi nộp hồ sơ:

- Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước (Cổng dịch vụ công của Cục Viễn thông, cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính về Cục Viễn thông.

(4) Thời hạn thực hiện: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

V. THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY TÍNH XÁCH TAY

(1) Sau khi đã thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm đối với máy tính xách tay và thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu, đăng ký hợp quy sản phẩm thì có thể tiến hành thủ tục khai hải quan.

(2) Hồ sơ gồm có:

- Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Giấy kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa đối với máy tính xách tay.

- Kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

- Thông báo đăng ký hợp quy sản phẩm.

- Hóa đơn thương mại.

- Vận tải đơn.

- Phiếu đóng gói hàng hóa.

- Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm (nếu có).

- Các chứng từ khác (nếu có).

(3) Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan Hải quan tại cửa khẩu nơi có hàng hóa.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương.

 • Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

 • Thông tư 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

 • Thông tư 11/2020/BTTTT Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ thông tin và truyền thông.

 • Thông tư 01/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 • Công văn 1786/TCHQ-GSQL năm 2016 về dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu do Tổng cục Hải quan ban hành.


Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.

 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.

 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.

 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)

 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.

 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn