• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Để sản phẩm, hàng hóa được tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng thì người sản xuất phải thực hiện các hoạt động để xúc tiến thương mại. Hiện nay, người tiêu dùng khi mua hàng thường xuyên được tham gia các chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng. Tuy nhiên, trước khi tổ chức chương trình này, người bán phải thực hiện thủ tục xin phép tại cơ quan nhà nước. Để quý khách hàng nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục này, Luật An Thịnh xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn chi tiết về Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng, quý khách hàng tham khảo và liên hệ đến Luật An Thịnh khi có bất kỳ vướng mắc nào.

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ KHUYẾN MẠI

(1) Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(2) Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG

(1) Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

(2) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký khuyến mại chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương.

Bước 3: Cơ quan đăng ký tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.

Cơ quan tiếp nhận xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Cơ quan đăng ký cấp giấy xác nhận thực hiện chương trình khuyến mại theo hồ sơ thương nhân đăng ký.

Bước 5: Thương nhân thực hiện khuyến mại chương trình bốc thăm trúng thưởng theo nội dung đã đăng ký. Trong đó thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo công khai các thông tin:

- Tên của hoạt động khuyến mại.

- Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng.

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại.

- Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại.

- Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện.

- Loại giải thưởng và giá trị của từng loại giải thưởng; thể lệ tham gia các chương trình khuyến mại, cách thức lựa chọn người trúng thưởng.

Bước 6: Thương nhân nộp thông báo kết thúc chương trình bốc thăm trúng thưởng và trao thưởng tới cơ quan đăng ký.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG

(1) Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Mẫu số 02 tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP).

(2) 01 Thể lệ chương trình khuyến mại  (Mẫu số 03 tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP).

(3) Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng.

(4) 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

(5) Giấy tờ, tài liệu khác theo từng chương trình khuyến mại khác nhau.

V. DỊCH VỤ TẠI LUẬT AN THỊNH

 Tư vấn tổng thể các vấn đề pháp lý liên quan đến các chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng của khách hàng.

 Chuẩn bị bộ hồ sơ thực hiện thủ tục thực hiện chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng.

 Đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký khuyến mại bốc thăm trúng thưởng tại cơ quan có thẩm quyền.

 Nhận Giấy xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng và bàn giao lại cho Quý khách hàng.

 Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi được cấp phép thực hiện chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
  • Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

  • Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.


Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn