• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu treo các biển quảng cáo cỡ lớn ngoài trời để quảng bá hàng hóa, dịch vụ của mình đến khách hàng, tuy nhiên để có thể treo biển quảng cáo ngoài trời mà không bị các cơ quan chức năng xử phạt thì chúng ta cần phải thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trước khi treo biển. Để quý khách hàng nắm rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực này, LUẬT AN THỊNH xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo tại Sở Văn hóa Thế thao và Du lịch.

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THỰC HIỆN THỦ TỤC: Sở Văn hóa Thế thao và Du lịch.

II. BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ THỰC HIỆN THỦ TỤC

(1) Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn;

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;

(3) Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật quảng cáo;

(4) Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;

(5) Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức;

(6) Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo (đối với băng-rôn) (nếu có);

(7) Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo (đối với bảng quảng cáo);

(8) Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (do cơ quan chức năng về xây dựng cấp) đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng trong các trường hợp sau:

     + Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên;

     + Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

     + Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên.

III. CÁC GIẤY TỜ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ

(1) Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(2) Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ (đối với một số loại hàng hóa đặc biệt).

(3) Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu;

(4) Hợp đồng thuê địa điểm quảng cáo;

(5) Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;

(6) Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (Nếu có).

IV. CÁC CÔNG VIỆC LUẬT AN THỊNH THỰC HIỆN

(1) Tư vấn tổng thể về các hoạt động quảng cáo của Quý khách hàng;

(2) Hướng dẫn khách hàng cách gắn biển quảng cáo, kích thước biển quảng cáo, vị trí gắn biển … để phù hợp với các quy định của pháp luật;

(3) Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để thực hiện thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật;

(4) Soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo;

(5) Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ lên Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

(6) Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng tiếp đoàn kiểm tra của Sở;

(7) Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi cấp phép.

V. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật quảng cáo 2012;
 • Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;
 • Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn