• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

       Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển vững mạnh của doanh nghiệp trước những biến động của môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp phải nghiên cứu và thay đổi tổ chức hoạt động của mình, trong đó có hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp. Một trong các trường hợp thuộc tổ chức lại doanh nghiệp là sáp nhập doanh nghiệp. Theo đó, Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào công ty khác (công ty sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”. Tuy nhiên để thực hiện việc sáp nhập thì các doanh nghiệp vẫn còn lúng túng trong quá trình làm hồ sơ. Để giải đáp thắc mắc cho quý khách hàng, trong bài viết này LUẬT AN THỊNH xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn về thủ tục sáp nhập doanh nghiệp để khách hàng tham khảo và hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, tránh các rủi ro pháp lý. Quý khách hàng tham khảo thông tin tư vấn và liên hệ đến LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ vướng mắc nào.

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

II. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

   Theo Luật Doanh nghiệp 2014, trường hợp đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập.

   Đối với các trường hợp mà các công ty sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan thì bị cấm sáp nhập, trừ trường hợp sau: Một hoặc nhiều doanh nghiệp tham gia sáp nhập đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản; việc sáp nhập có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ.

III. BỘ HỒ SƠ ĐẦU ĐỦ THỰC HIỆN THỦ TỤC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

(1) Hợp đồng sáp nhập

(2) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập.

(3) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên sở hữu trên 65% vốn điều lệ của công ty bị sáp nhập.

(4) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.

(5) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

(6) Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

(7) Danh sách người đại diện theo ủy quyền.

(8) Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Đối với Công ty TNHH 2 thành viên).

(9) Danh sách cổ đông sáng lập (Đối với công ty cổ phần).

IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP
 • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn