• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

 

Theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP , "bản sao" dùng để chứng thực từ bản chính có thể là "bản chụp" hoặc "bản đánh máy", nhưng phải đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin như bản chính.

Đồng thời, tại Điều 10 Thông tư 01/2020/TT-BTP  cũng quy định "bản sao từ bản chính để chứng thực phải gồm đầy đủ số trang có thông tin của bản chính".

Theo đó, khi chứng thực bản sao/bản chụp hộ chiếu, bắt buộc phải sao/chụp tất cả các trang có thông tin trong hộ chiếu, kể cả trang ghi thông tin về thị thực (chỉ trừ những trang trắng không ghi gì).

Công văn số 4330/BTP-HTQTCT ngày 20/11/2020 của Bộ Tư pháp về việc trả lời kiến nghị của công dân (1 trang):

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn