• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi thay đổi cơ quan thuế quản lý do dời trụ sở, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp số hóa đơn đã phát hành còn tồn thì Công ty phải nộp báo cáo hóa đơn kèm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng với cơ quan thuế nơi đi, đồng thời gửi thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn với cơ quan thuế nơi đến.

Trường hợp khi tra cứu trên trang www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn thấy có dòng chữ "Hóa đơn đã kê khai trên bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác", Cục thuế Hà Nội cho biết việc hiển thị thông tin này không làm thay đổi giá trị sử dụng của các hóa đơn đăng ký sử dụng tiếp mà chỉ nhằm giúp người tra cứu nhận biết sự thay đổi so với thông tin tra cứu ban đầu.

Công văn số 94367/CT-TTHT ngày 28/10/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thông tin hóa đơn hiển thị trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế:

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn