• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Ngày 30/10/2020 Bộ lao động Thương binh và xã hội đã phê duyệt kế hoạch thanh tra trong năm 2021 đối với một số các Tổng Công ty, ngân hàng thương mại, 45 dự án/công trình xây dựng... 

Cụ thể có thể xem tại: Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

Xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1314-QD-LDTBXH-2020-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-2021-456592.aspx

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn