• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn tổ chức hội nghị NLĐ. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Theo đó, người sử dụng lao động dưới 10 lao động được miễn trừ tổ chức hội nghị người lao động và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản.
Ngoài ra, Nghị định còn đưa ra quy định về các nội dung người lao động được tham gia ý kiến, đơn cử như:

  • Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động, đề xuất nội dung thương lượng tập thể (hiện nay không có quy định này);
  • Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;
  • Đề xuất, thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ;…
  • Nghị định 149/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.


Theo:https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/21865/doanh-nghiep-duoi-10-lao-dong-duoc-mien-to-chuc-hoi-nghi-nld

Các dịch vụ tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn