• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Công văn số 14275/BTC-TCT ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính về việc gia hạn thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh.

Bộ Tài chính cho rằng, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã có quy định chính sách gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp và miễn tiền phạt hành chính đối với trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh, gồm cả doanh nghiệp xuất/nhập khẩu.

Các điều khoản đề cập đến vấn đề này bao gồm:

- Khoản 27 Điều 3 khẳng định "dịch bệnh" thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Khoản 8 Điều 59 cho phép miễn tiền chậm nộp đối với người nộp thuế bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng;

- Khoản 1 Điều 62 cho phép gia hạn nộp thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do gặp trường hợp bất khả kháng;

- Khoản 1 Điều 140 cho phép miễn tiền phạt hành chính trong trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng.

NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI CÔNG VĂN:

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri Thanh Hóa do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 2/11/2021, nội dung kiến nghị liên quan đến gia hạn thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh, cụ thể như sau:

1. Nội dung kiến nghị

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và các văn bản có liên quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chưa có quy định về việc gia hạn nộp thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh. Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng; gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới phát sinh liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

2. Bộ Tài chính xin trả lời:

Ngày 13/6/2019 Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) thay thế Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp, miễn xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như sau:

Tại khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về các trường hợp bất khả kháng bao gồm: “a) Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ”

Tại khoản 8 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế: “8. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này”

Tại khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về gia hạn nộp thuế: “Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này...”

Tại khoản 1 Điều 140 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế: “1. Người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.”

Như vậy, tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH19 đã quy định về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp, miễn tiền phạt do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp dịch bệnh theo quy định Khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn