• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Công văn số 831/QLCL-CL2 ngày 29/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi nhãn đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật.

Việc ghi "thành phần định lượng" trên nhãn sản phẩm được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định 43/2017/NĐ-CP .

Trường hợp ghi thành phần kèm định lượng khác với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 nêu trên thì thực hiện theo Phụ lục IV Nghị định 43/2017/NĐ-CP .

Đối với thực phẩm, việc ghi "giá trị dinh dưỡng" trên nhãn thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định 43/2017/NĐ-CP. Theo đó, "giá trị dinh dưỡng" trên nhãn phải ghi khoảng giá trị dinh dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng. Nếu ghi một giá trị cụ thể thì phải ghi giá trị trung bình của khoảng giá trị dinh dưỡng đó.

CHI TIẾT NỘI DUNG CÔNG VĂN:

Ngày 24/6/2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận được công văn số 352/ATVSTP-NV-TTr ngày 19/8/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang về việc xin ý kiến hướng dẫn trả lời công văn của Công ty TNHH sản xuất trái cây Hùng Phát do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chuyển tiếp tại văn bản số 1184/ATTP-SP ngày 22/6/2021. Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau:

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định:

- Việc ghi nhãn thành phần định lượng của sản phẩm được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Trường hợp ghi thành phần kèm định lượng khác với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP thì áp dụng theo quy định tại phụ lục IV (khoản 4 Điều 16 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP).

- Đối với thực phẩm ghi giá trị dinh dưỡng theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP: Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thể hiện giá trị dinh dưỡng trên nhãn hàng hóa bảo đảm thể hiện khoảng giá trị dinh dưỡng tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp thể hiện một giá trị cụ thể thì ghi giá trị trung bình của khoảng giá trị dinh dưỡng.

Do đó, đề nghị đơn vị hướng dẫn Công ty tham chiếu các quy định trên để triển khai. Trường hợp thành phần hàng hóa được định lượng bằng các đại lượng đo lường phải ghi định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường (quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP).

Công văn hỏi của Công ty, Chi cục không nêu rõ định lượng của thành phần cụ thể để nghiên cứu Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Thông tư số 05/2019/TTBKHCN. Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, đề nghị Chi cục liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) là cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP để được hướng dẫn chi tiết./.

Nguồn: Luatvietnam.net

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn