• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Câu hỏi: Tôi có câu hỏi liên quan đến thông báo Số tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế. Cụ thể như sau: Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC thì địa điểm nộp Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế: 

- Trực tiếp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố nếu Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

- Hoặc Trực tiếp đăng ký với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp nếu Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định ở trên. Và theo Mẫu biểu quy định việc Thông báo Đăng ký thuế: - Tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/05/2021: Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế) không có quy định Thông tin tài khoản ngân hàng; 

- Tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/01/2021: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 01+02+03-ĐK-TCT) đều không có chỉ tiêu Thông tin tài khoản ngân hàng. 

Vậy, Theo tôi hiểu Doanh nghiệp khi thực hiện mở tài khoản ngân hàng sẽ không phải thực hiện thông báo với Cơ quan Đăng ký kinh doanh (từ ngày 01/05/2021 đối với Doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông) và Cơ quan thuế (từ ngày 17/01/2021 đối với tổ chức khác) Mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể từ Quý Bộ. Vì hiện nay các Chi cục thuế đang thực hiện phạt vi phạm các Doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông do không nộp/ nộp muộn Thông báo số tài khoản ngân hàng.

Trả lời từ Cục Thuế TP Hà Nội:

- Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

+ Tại Khoản 2 Điều 27 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại

“2. Cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản.”

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 quy định thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:

“1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.”

- Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ 05/12/2020) quy định:

“Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

2. Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế như sau:

a) Theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh thì khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Về trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế, theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thì Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo đề nghị của cơ quan thuế, bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Nguồn: https://mof.gov.vn

Ngoài ra Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm Công văn số 22087/CTHN-TTHT của Chi cục Thuế TP Hà Nội ngày 21 tháng 06 năm 2021 V/v trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán với cơ quan thuế

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.

  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.

  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.

  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)

  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.

  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn