• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Câu hỏi: Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định khai thuế GTGT theo quý/tháng theo chu kỳ ổn định 01 năm. Năm 2021 các công ty đang khai thuế GTGT theo quý và doanh thu năm 2020 cũng chỉ có doanh thu dưới 50 tỷ.

Vậy công ty có phải làm công văn 01/ĐK-TĐKTT nộp lên bộ phận 01 cửa để được tiếp tục kê khai theo quý trong năm 2021 không?

Hay Cơ quan Thuế tự động cập nhật theo báo cáo thuế GTGT năm 2020 đã nộp trên mạng của công ty?

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời Doanh nghiệp:

Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế quy định tiêu chí khai thuế GTGT theo quý thì "Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.".

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2020 Công ty đang kê khai thuế GTGT theo quý, năm 2021, Công ty cũng đủ điều điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì Công ty không phải nộp Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý (Mẫu 01/ĐK-TĐKTT).

Nguồn: Hệ thống đối thoại Doanh nghiệp

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn