• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Thông tư hướng dẫn áp dụng một số nội dung về hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, gồm: ủy nhiệm lập HĐĐT; ký hiệu mẫu số, ký hiệu HĐĐT; chuyển đổi sang HĐĐT có mã của cơ quan thuế; xử lý HĐĐT sai sót; khởi tạo HĐĐT bằng máy tính tiền; truyền, nhận, lưu trữ HĐĐT...

Theo đó, về ký hiệu HĐĐT thì ký tự đầu tiên sẽ là chữ C hoặc K (trong đó, C chỉ HĐĐT có mã của cơ quan thuế, K chỉ HĐĐT không có mã). Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý nội bộ, nếu không có nhu cầu quản lý thì để là YY. Nếu sử dụng nhiều mẫu HĐĐT trong cùng một loại thì sử dụng 2 ký tự cuối này để phân biệt giữa các mẫu (Điều 4).

Doanh nghiệp nếu đang sử dụng HĐĐT không có mã mà muốn chuyển sang HĐĐT có mã của cơ quan thuế thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Điều 5).

Các trường hợp sử dụng HĐĐT không có mã phải chuyển dữ liệu hóa đơn tới cơ quan thuế quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì thời hạn chuyển dữ liệu tới cơ quan thuế chậm nhất trong cùng ngày gửi hóa đơn cho người mua (Điều 6).

Về ủy nhiệm lập HĐĐT, bên nhận ủy nhiệm phải là bên có quan hệ liên kết với bên bán và không thuộc trường hợp bị ngừng sử dụng HĐĐT theo quy định tại Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP . Bên ủy nhiệm và nhận ủy nhiệm lập HĐĐT đồng thời phải gửi thông báo tới cơ quan thUế theo Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT ban hành kèm Nghị định số 123 (Điều 3).

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai bắt buộc phải sử dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022 (khoản 2 Điều 6).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Các dịch vụ khác tại luatanthinh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.

  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.

  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.

  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)

  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.

  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

Contact@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn