• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

BHXH và Sở Lao động TBXH Tp. Hà Nội thống nhất việc xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng nếu doanh nghiệp trên địa bàn không báo cáo tình hình thay đổi lao động với Phòng hoặc Sở Lao động TBXH.

Khi có thay đổi về số lao động tham gia BHXH, doanh nghiệp cần đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia đăng ký điều chỉnh đóng BHXH đồng thời chọn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động cho Phòng hoặc Sở Lao động nơi đặt trụ sở hoặc có Chi nhánh.(cách thức đăng nhập và nộp báo cáo xem hướng dẫn tại điểm 2 Công văn này)

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP về việc Báo cáo tình hình sử dụng lao động phải thực hiện định kỳ 6 tháng một lần và nộp cho Phòng Lao động, nếu doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thì nộp cho Sở Lao động.

Hướng dẫn liên ngành số 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH ngày 30/10/2020 của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia:

 

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn