• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Công văn yêu cầu các doanh nghiệp tại TP. HCM khẩn trương bổ sung đầy đủ trước ngày 25/3/2021 số điện thoại của người lao động cho cơ quan BHXH để người lao động có thể nhận tin nhắn xác nhận quá trình tham gia BHXH hàng năm theo quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Điều 33c Quy trình ban hành tại Văn bản hợp nhất 2089/VBHN - BHXH ngày 26/6/2020.

Cách thức thông báo bổ sung số điện thoại của người lao động cho cơ quan BHXH thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2273/BHXH-QLT  ngày 13/11/2018.

Các trường hợp người lao động không bổ sung số điện thoại thì sẽ không nhận được tin nhắn xác nhận về quá trình tham gia BHXH và doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho người lao động biết.

Cụ thể tại: Công văn số 444/BHXH-CST ngày 26/2/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu  

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác nahư: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn